Hvad jeg tilbyder

PSYKOLOG ANNE AAGAARD

SAMTALEBEHANDLING


Jeg tilbyder individuel psykoterapi til voksne. Jeg har efteruddannelse i såvel psykodynamisk psykoterapi som kognitiv terapi.


Jeg har bl.a. erfaring med følgende problemstillinger:


 • Depression
 • Angst
 • Stress og belastningsreaktioner
 • Sorg, tab og krise
 • Eksistentielle problemer
 • Selvværdsproblemer
 • Personlig udvikling
 • Neuropsykologiske problemstillinger til såvel personer ramt af hjerneskade som til deres pårørende
 • Alvorligt syge og deres pårørende


Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 årSUPERVISION

Jeg tilbyder indviduel og gruppesupervision inden for psykoterapi, udredning og neuropsykologi - bl.a. til psykologkandidater på vej mod autorisation og til psykologer og læger under specialistuddannelse.UNDERSØGELSER

Neuropsykologiske undersøgelser

Personlighedspsykologiske undersøgelser

Vurderinger