Priser og vilkår

PSYKOLOG ANNE AAGAARD

PRISER


Egenbetaling ved tilskud fra Den offentlige Sygesikring

1. konsultation                             kr. 408,46

2. og efterfølgende kons.             kr. 340,59


Egenbetaling uden tilskud           kr. 950,00

- hver konsultation har en varighed af 50 min.


Supervision

Individuel (pr. 60 min.)                 kr. 1.000,00

Gruppe (pr. 60 min.)                    kr. 1.500,00


Psykologiske undersøgelser

Pris efter aftale. VILKÅR


Betaling


Betaling efter aftale. Der er mulighed for at betale med Mobilepay i klinikken.


Afbudsregler

Afbud meldes snarest muligt og senest kl. 16.00 dagen før en aftale på SMS, telefon eller e-mail. Ved senere afbud eller udeblivelse fra aftale betales egenbetalingsandelen(gældende ved med tilskud fra Den offentlige Sygesikring), og ellers kr. 500,00.


Beskyttelse af personfølsomme data

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres jvf GDPR’s retningslinjer.


Privatlivspolitik

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik her.


Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece.


Du kan læse mere om klagemuligheder på Dansk Psykologforenings hjemmeside


PRAKSIS I FORBINDELSE MED COVID-19


Vi genåbner nu delvist  klinikken for fysisk fremmøde gældende fra mandag d. 20. april.


Vi afholder dog stadig en del af vores konsultationer i form af enten video- eller telefonkonsultationer.


Ved fysisk fremmøde i klinikken gælder følgende (jf. også Erhvervsministeriets retningslinjer):

 • Det er en forudsætning af både du og jeg ikke har COVID-19 eller har symptomer, der peger i den retning.
 • Vi undgår håndtryk eller anden form for fysisk kontakt.


 • Du skal undgå ophold i venteværelse og berøre mindst muligt i klinikken, ved at:
  • Møde frem præcist til tiden - ikke før.
  • Skal ved ankomst benytte den håndsprit, der findes umiddelbart inden for yderdøren.
  • Alle døre vil være åbne, så du går direkte ind uden at lukke dørene og sætter dig i klient-stolen.
  • Om muligt, benyt venligt ikke klinikkens toilet.


 • Jeg 
  • Udlufter lokalet før du ankommer
  • Rengør klientstole og toilettet
  • Lukker dørene efter dig ved ankomst og åbner dem igen, når du går.
  • Sidder med lidt større afstand end sædvanlig


Video eller telefonkonsultation tilbydes fortsat - se mere her.Vi afventer i øvrigt udviklingen og foretager løbende justeringer i vores praksis. Se derfor efter opdateringer på denne side.


Senest opdateret d. 19/4