Priser og vilkår

PRISER


Terapi (50 min.)               kr.   975,00

Hvis du er medlem af Sygeforsikring danmark, kan du forvente at få ca. kr. 300,00 i tilskud. 


Supervision

Individuel (pr. 60 min.)     kr. 1.200,00

Gruppe (pr. 60 min.)        kr. 1.600,00


Psykologiske undersøgelser

Pris efter aftale. VILKÅR


Betaling


Betaling efter aftale. Der er mulighed for at betale med Mobilepay i klinikken.


Afbudsregler

Afbud meldes snarest muligt og senest kl. 16.00 dagen før en aftale på SMS, telefon eller e-mail. Ved senere afbud eller udeblivelse fra aftale betales kr. 500,00.


Beskyttelse af personfølsomme data

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres jvf GDPR’s retningslinjer.


Privatlivspolitik

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik her.


Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece.


Du kan læse mere om klagemuligheder på Dansk Psykologforenings hjemmeside


Opdatering 29. november 2021: Klinikken holder åbent for fremmøde, men Sundhedsministeriet kræver pr. dags dato brug af mundbind i praksissektoren. Det betyder, at du skal bære mundbind, når du ankommer til og forlader klinikken. Mundbindet kan tages af i forbindelse med behandlingen - altså når konsultationen starter.


Har du symptomer på COVID-19, beder vi dig om at melde afbud eller i en kortere periode overgår til videokonsultation. Vores erfaringer med videokonsultation viser, at det, omend ikke helt er det samme som et fysisk fremmøde, er et ganske godt og bestemt brugbart alternativ - et alternativ som aktuelt bør tages i brug i videst muligt omfang. Du kan læse mere om videokonsultation her.


Ved sent afbud pga mistanke om COVID-19 er du fritaget fra den vanlige regel om at betale helt eller delvist for en konsultation ved afbud givet senere end kl. 16.00 dagen før konsultationen.


Ved fysisk fremmøde i klinikken gælder følgende (jf. også Erhvervsministeriets retningslinjer):

 • Det er en forudsætning af både du og jeg ikke har COVID-19 eller har symptomer, der peger i den retning.
 • Vi undgår håndtryk eller anden form for fysisk kontakt.


 • Du skal undgå ophold i venteværelse og berøre mindst muligt i klinikken, ved at:
  • Møde frem præcist til tiden - ikke før.
  • Skal ved ankomst benytte den håndsprit, der findes umiddelbart inden for yderdøren.
  • Alle døre vil være åbne, så du går direkte ind uden at lukke dørene og sætter dig i klient-stolen.
  • Om muligt, benyt venligt ikke klinikkens toilet.


 • Jeg 
  • Udlufter lokalet før du ankommer
  • Rengør klientstole og toilettet
  • Lukker dørene efter dig ved ankomst og åbner dem igen, når du går.
  • Sidder med lidt større afstand end sædvanlig


Video eller telefonkonsultation tilbydes fortsat - se mere her.


Vi afventer i øvrigt udviklingen og foretager løbende justeringer i vores praksis. Se derfor efter opdateringer på denne side.