Priser og vilkår

PSYKOLOG ANNE AAGAARD

PRISER


Egenbetaling ved tilskud fra Den offentlige Sygesikring

1. konsultation                             kr. 408,46

2. og efterfølgende kons.             kr. 340,59


Egenbetaling uden tilskud           kr. 950,00

- hver konsultation har en varighed af 50 min.


Supervision

Individuel (pr. 60 min.)                 kr. 1.000,00

Gruppe (pr. 60 min.)                    kr. 1.500,00


Psykologiske undersøgelser

Pris efter aftale. VILKÅR


Betaling


Betaling efter aftale. Der er mulighed for at betale med Mobilepay i klinikken.


Afbudsregler

Afbud meldes snarest muligt og senest kl. 16.00 dagen før en aftale på SMS, telefon eller e-mail. Ved senere afbud eller udeblivelse fra aftale betales egenbetalingsandelen(gældende ved med tilskud fra Den offentlige Sygesikring), og ellers kr. 500,00.


Beskyttelse af personfølsomme data

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres jvf GDPR’s retningslinjer.


Privatlivspolitik

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik her.


Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsens pjece.


Du kan læse mere om klagemuligheder på Dansk Psykologforenings hjemmeside